Sáng nay mình sang trường thì được thông báo đã hết hạn nộp học phí. Vậy đề nghị những người chưa nộp , nộp tại phòng tài vụ trương Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội.

Advertisements