Do Thầy giáo có việc bận nên môn học này tạm hoãn đến cuối kỳ 7. Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau. Thời gian từ ngày 15 /9/2011 có thể sẽ học môn ” kỹ thuật vi xử lý”. Vậy Lớp trưởng kính báo.

Advertisements