Hiện tại lớp Cơ Điện K53 Đông Triều còn một số sinh viên chưa hoàn thiện học phí của học kỳ 6. Cụ thể như sau : Trần Sơn Lâm, Nguyễn Đăng Trường Sơn, Nguyễn Viết Mạnh, TRần Khắc Hùng , . Lớp Trưởng đề nghị những sinh viên kể trên nhanh chóng hoàn thiện học phí ngay.

Advertisements