Đồ án tốt nghiệp

Lớp mình chuẩn bị đăng ký làm đồ án theo khả năng và chuyên ngành mình yêu thích nhé. Về phần ” chuyên ngành đăng ký thì ghi là ĐKH hay TĐH , hay MKT & CBKS là đủ. Đó là tên 3 chuyên ngành mà mình sẽ làm đồ án để bảo vệ tốt nghiệp.
Lớp trưởng báo.

Advertisements

Lớp Cơ điên k53 Đông Triều Bắt đầu học từ 20 tháng 8 năm 2012. Vậy lớp trưởng thông báo trên trang web của lớp . Đề nghị các sinh viên chấp hành nghiêm túc kỷ luật của lớp.

Đã có điểm mới

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẾT HẠN NÔP HỌC PHÍ

Sáng nay mình sang trường thì được thông báo đã hết hạn nộp học phí. Vậy đề nghị những người chưa nộp , nộp tại phòng tài vụ trương Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội.

Đây là điểm của lớp mình từ HK 3 – HK6

THEO DÕI ĐIỂM LỚP CĐ K 53

Diem role bao ve

Tình hình chung